grafcomic, cristian-robles, taller, mini-comic, historieta, ceskus, pastanaga, photos

Taller Mini-còmic en el Graf

El viernes asistí al taller de mini-cómic que preparó en Kensausage el Festival Grafcomic de Barcelona. Primero…