El mes lleig

Book of famous phrases

El món és més perillós del que pensem i també hi ha molts factors que ens inciten a tenir por infundada. I tu, a què tens por?