Guia d’estiramients.

Sèrie d’il·lustracions simples i sintètiques per evitar possibles lesions o dolors un cop acabada la jornada.

Client: Funklimbs

Estiramientos, montaña, ejercicios, guia, infografias, calentar

Estiramientos, montaña, ejercicios, guia, infografias, calentar

Estiramientos, montaña, ejercicios, guia, infografias, calentar, infographics

Estiramientos, montaña, ejercicios, guia, infografias, calentar, abdominales, mountain

Estiramientos, montaña, ejercicios, guia, infografias, calentar, abdominales, mountain

Estiramientos, montaña, ejercicios, guia, infografias, calentar, abdominales, mountain