Animal favorit

Llibre per pintar

Quin és el teu animal preferit? Projecte de llibre ABC dirigit a nens, per donar a conèixer les diferents professions mentre aprenen l’alfabet i es diverteixen pintant els personatges.