disseny gràfic, il·lustració, graphic design, ceskus, art, brainstorming, infografia, pluja d'idees, dibuix

Pluja d’idees

El brainstorming (literalment, “tempesta d’idees” o “pluja d’idees”) és una tècnica de producció d’idees, molt emprada en els processos creatius vinculats, sobretot, en el món de la publicitat, el màrqueting i la indústria. El seu inventor és Alex Faickney Osborn, durant un procés interactiu en el qual va descobrir que la majoria d’idees creatives sorgeixen amb més facilitat en un grup no estructurat que entre individus organitzats independentment. El concepte consisteix en l’acumulació i posterior elaboració i síntesi de les idees suscitades en associació lliure i espontània, al voltant d’un nucli temàtic, sorgides d’un equip de persones reunides.

És important que en una primera fase les idees creen individualment, imaginant les conseqüències de cada possible solució i després compartir-les amb el grup consensuadament fins arribar a la resposta més adequada.

Leave a Comment

Leave a Comment