El Biberó

Còmic autobiogràfic

Còmic de tres pàgines més la portada que narra una experiència personal amb la dosi precisa de drama i comèdia. Il·lustracions realitzades amb tècniques tradicionals i Photoshop.
_
Historieta de tres páginas más la portada que narra una experiencia personal con la dosis precisa de drama y comedia. Ilustraciones realizadas con técnicas tradicionales y Photoshop.